Zahraniční návěstidla


V cizině existují návěstidla s různými tvary ramen i desek, různými nátěry i významy. Přesto mají společný princip. Některá působí obyčejně, jiná exoticky. Stojí za zmínku, že na mnoha zahraničních tratích, především v Africe a Asii, vozili strojvedoucí tzv. žezla. Měla nejrůznější tvary a podobu, nejčastěji připomínala štafetový kolík. Dokud výpravčí nepředal strojvedoucímu žezlo, nemohl odjet vlak z nádraží, a dokud nebylo žezlo u výpravčího v další stanici, nesměj odtud v protisměru vyjet vlak. Po něm se žezlo vracelo do původní stanice. (Žezlo není vyobrazeno.) Na kresbě A vidíte: 1 — ramena návěstidel v SSSR, NDR, Dánsku i u nás, 2 — ramena návěstidel používaných v Maďarsku, Francii, Rakousku a také u nás, 3 — ramena z hlavních návěstidel v Itálii, 4 — z italských předvěstí, 5 — z dánských předvěstí, 6 — z britských předvěstí (u hlavních návěstidel byla barva červená), 7 a 8 — červené, žluté, zelené z předvěstí v Británii, 9 — britská seřa-ďovací návěstidla (byla také modrá), 10 — francouzská návěstidla. Kresba B představuje návěstidla severoamerických železnic: a — volno, b — výstraha, c — stůj. Předvěstí zde mají podle obrázku A/6.Comments