Tendrové lokomotivy řady 78


Pro přepravu těžších osobních vlaků nebo rychlíků na kratší vzdálenosti si v letech 1931 až 1936 Rakouské spolkové dráhy doplnily lokomotivní park o tehdejší řadu 729. Tyto lokomotivy nemusely mít přívěsný tendr, stačily jim zásoby paliva i vody, které měly ve svých prostorách. Rošt v kotli měl plochu 3,6 m2, výhřevná plocha kotle byla 171 m2, piocha pře-hřívače 41 m2 a tlak páry 1 500 kPa. Parní stroj měl dva válce vrtání 500 mm, zdvih pístů 720 mm; spřažená kola měla průměr 1 574 mm. Hmotnost lokomotivy byla při plných zásobách 109 t, z toho adhezní 48 t. V postranních nádržích (vanách) podle kotle bylo 16,8 m3 vody a za budkou v uhláku 4,4 t paliva. Aby provoz lokomotiv byl hospodárnější, měly místo šoupátkového rozvodu páry do válců rozvod ventilový od domácího konstruktéra Lentze. Jako tendrové lokomotivy měly největší rychlost v obou směrech jízdy shodnou, a to některé 95 a jiné 105 km/h. Dobře se osvědčily v provozu na kratších traťových ramenech a později byly přeznačeny na řadu 78. Využívaly se až do posledních let parního provozu. Vzhled lokomotivy z doby před rokem 1918 ukazuje na společnou konstruk-térskou praxi u lokomotiv našeho nebo rakouského původu, doplněnou modernějšími prvky, jako byl například kryt parních dómů a písečníku na kotli.Comments