Předvěsti


Při zvyšujících se rychlostech vlaků přestávala vyhovovat dřívější distanční návěstidla před stanicemi. Proto se před vjezdovými návěstidly stanic zavedly ještě předvěsti vzdálené na zábrzdnou vzdálenost. Ta musela zaručit, že mezi předvěsti a návěstí „výstraha" a vjezdovým návěstidlem a s návěstí „stůj" zastaví i nejrychlejší vlak při každé viditelnosti a jakémkoliv počasí. Zá-brzdné vzdálenosti činí u ČSD podle traťových rychlostí 400 m, 700 m nebo 1 000 m. Na obrázku A je stará předvést z roku 1883, typově shodná s těmi, které používala Buštěhradská dráha (dnes trať Praha-Bubny—Kladno—Chomutov a dále až do Chebu). Ukazuje signál „výstraha", což znamená, že vjezdové návěstidlo za předvěsti ukazuje „stůj", takže strojvedoucí musí předem upravit rychlost vlaku, aby u signálu „stůj" bezpečně zastavil. Kresba B představuje novější předvést s upozorňovadlem. Signalizuje také výstrahu. Zelený nátěr s bílou byl u nás používán až do druhé světové války. Lokomotivy nakreslené u předvěsti symbolizují svou dobu: A — lokomotiva staré řady 56, později řady 324.1, na kresbě B — kdysi velice moderní lokomotiva řady 486.1.Comments