Posunovací lokomotiva řady S 458.0


Pro posun ve stanicích s jednofázo-vou střídavou trakční soustavou 25 kV/50 Hz vyráběla lokomotivka Škoda Plzeň v letech 1971 až 1973 kapotové lokomotivy řady S 458.0. Věžová kabina upro-střed umožňuje strojvedoucímu dobrý rozhled na všechny strany. Strojovna s přístroji a zařízeními je rozdělena do prostorů pod kapotami před a za kabinou, Podvozky odpovídají řadám E 458.0 nebo E 458.1, ale jsou v nich tlapové trakční motory, používané také u motorových lokomotiv řady T 669.0 , takže stroje mají trvalý výkon 880 kW a hodinový 980 kW. V transformá-toru lokomotivy se snižuje napětí, které se dále usměrňuje v křemíkových usměrňovačích a potom pohání stejnosměrné trakční motory. Transformátor má výkon 1 540 kVA. Hnací kola mají průměr 1 050 mm, převod je 4,06:1, největší rychlost 80 km/h. Hmotnost lokomotivy je 72 t, délka přes nárazníky 14,4 m a celkový rozvor 9,1 m. Lokomotiva je červená s krémovou barvou na vrchní části kabiny. Původní nátěr byl modrý s krémovou. Střídavé posunovací lokomotivy patří svým výkonem do nižší třídy, takže se mohou využívat i jako náhrada v traťové službě osobních vlaků.Comments