Nákladní lokomotivy řady OR 21


Při modernizování železniční dopravy v SSSR po Velké vlastenecké válce vyráběly velké počty parních lokomotiv různých nových typu. Lokomotivka ve Vorošilovgradě od roku 1952 vyráběla výkonné nákladní lokomotivy 1E 1 pro přepravu těžkých vlaků Byly to dvojválcove lokomotivy s velkým kotlem, který měl výhřevnou plochu 236 m2, přehřívač páry 1192 m a rošt 6,46 m2 . Na rošt se uhlí dopravovalo mechanickým přikladacem a rozprašovalo parou. Tlak páry by! 1 400 kPa, vrtání válců 650 mm, zdvih pístů 800 mm a průměr hnacích i spřažených kol byl 1 500 mm. Každá lokomotiva měla hmotnost 120 t a její plné vyzbrojený tendr 123 t (44 m3 vody a 25 t uhlí). Lokomotivy řady OR 21 měly největší rychlost 80 km/h, takže na důležitých po válce obnovených tratích se zaváděly především do nakladní dopravy Přispívaly aktivně ke zvýšení propustnosti trati a svými vlastnostmi se značné přibližovaly charakteristice motorových lokomotiv, které je po letech v provozu vystřídaly. Připomeňme si, že u nás se ještě v padesátých letech počítalo s novými typy parních lokomotiv, které se nakonec nedostaly do vyroby kvůli elektrizaci dopravy. Například lokomotivy řady 559.0 měly některé celky převzít z lokomotiv řady OR 21.Comments