Nákladní lokomotiva řady 651


Rumunsko má zvláště v Sedmihradsku hodně kopcovitých tratí v hlubokých údolích Jižních lýarpat, kde se již před osmdesáti lety používaly výkonné parní lokomotivy k dopravě těžkých vlaků. V letech 1909 až 1911 to byly maďarské stroje Malletovy soustavy řady 651, které měly dva parní stroje. Přední byl v rej-dovném rámu, takže lokomotivy s ním dobře projížděly obloukovité trati. Pára z kotle proudila nejprve do dvou zadních válců, kde poprvé expandovala, a pak se ještě využila v obou předních válcích, než se vyfukovala komínem do ovzduší. Byly to starší stroje ještě na mokrou páru, bez přehřívače. Kotel měl výhřevnou plochu 235,2 m2, tlak páry byl 1 600 kPa a plocha roštu měřila 3,61 m2. Zadní vysokotlaké válce měly vrtání 400 mm, přední nízkotlaké 620 mm a zdvih pístů byl 610mm. Kola měla průměr 1 220 mm. Flmotnost lokomotivy byla 71,51 a největší rychlost 50 km/h. Tyto lokomotivy před první světovou válkou jezdily i na jiných horských tratích dřívějšího Rakousko-Uherska, např. v Jugoslávii mezi Záhřebem a Rijekou a také u nás ze Zvolena do Vrútek přes Kremnici, později pak ještě přes Ramzovské sedlo z Hanušovic do Lipové-lázní. Označení řady 651 je staré maďarské, které u lokomotiv tohoto původu CFR neměnily.Comments