Lokomotivy 2'C 1' — Čína


Škodovy závody dodaly v roce 1937 tři dvojčité rychlíkové lokomotivy na přehřátou páru čínským státním drahám. V Číně maj železnice s normálním rozchodem 1 435 mm a od evropských se liší pouze vozi dly, která mají samočinná spřáhla soustavy Janney. Lokomotivy měly někteří pozoruhodnosti, které tehdy ještě u ČSD nebyly zavedeny. Byl to napříklat stupňovitý regulátor, natřásací rošty s parním servomotorem a válečková ložis ka u tendru. V lokomotivách se topilo kvalitním uhlím. Proto měl rošt 3,83 m2, kotel přímoi výhřevnou plochu 17,65 m2, nepřímou 190,4 m2 a celkovou tedy 208,05 m2. Pře hřívač páry měl plochu 41,1 m2 a tlak páry byl 15,5 baru. Parní stroj byl dvouvál cový, dvojčitý, s válci vrtání 550 mm a se zdvihem pístů 660 mm. Hnací a spřaže ná kola měla průměr 1 829 mm, kola běhounů vpředu 990 mm a vzad 1 143 mm. Prázdná lokomotiva měla hmotnost 83,3 t, adhezní hmotnost 57 t a v službě 91,5 t. Největší dovolená rychlost 95 km/h. Pozoruhodný byl třínápravc vý tendr, který měl zásobu uhlí jen 5 t, ale vody 27,26 m3. Vyzbrojený měl hmol nost 55 t, tj. 18,6 t hmotnosti na nápravu. Konstrukce byla již svařovaná. Tyto Iokomotivy dosahovaly v Číně vynikajících výkonů. Na rovině jezdily s rychlík 560 t těžkými rychlostí až 90 km/h.Comments