Lokomotiva CP řady 5000


Také Kanadská pacifická dráha zařazuje do provozu motorové lokomotivy vyráběné v USA i v Kanadě. Firma General Motors, která je velkým dodavatelem lokomotiv do celé Ameriky i ostatních světadílů, otevřela výrobu přímo v Kanadě, v provincii Ontario. Závod GM nabízí osm typů čtyřnápravových, sedm typů šestinápravových, dva typy osminápravových a tři typy posunovacích motorových lo/omoiiv. CPRail zakoupila u GM lokomotivy typu Bo'Bo' GP 28 a označila je řadou 5 000. KonstruKce pochází z roku 1964. Dieselův dvoudobý motor má 16 válců, do V, vrtání 216 x 254 mm. Výkon lokomotivy je 1 300 kW, průměr kol 1 016 mm. Délka lokomotivy činí 17,2 m a její maximální rychlost dosahuje 115km/h. Je vybavena elektrodynamickou brzdou, elektronickým mnohočlenným řízením a parním kotlíkem pro vytápění souprav osobních vozů. Přes veškerý pokrok v této technice se však nepodařilo na obtížných úsecích nahradit plně výkony parních lokomotiv. Pokud se dosáhnou spřažením několika motorových lokomotiv, je to za cenu vyšších nákladů než v dřívější parní trakci. K této situaci ovšem přispívají stále vyšší ceny motorové nafty.Comments