Lokomotiva CN řady U.4


Pro rychlíkovou dopravu měly CN asi 200 lokomotiv typu 2'D2' Northern. V roce 1940 vyrobil závod Montreal Locomotive Works 25 strojů tohoto typu, řady U.4. Lokomotivy U.4 měly poloproudnicový obal. Jezdily na rovinatých i kopcovitých tratích. Na hlavní dvoukolejné trati Montreal —Chicago dosahovaly s rychlíkem o hmotnosti přes 900 tun průměrné rychlosti 78 km/h. Konstrukce lokomotivy byla moderní. Topeniště kotle mělo spalovací komoru, varné trubky a rošty Hulson. Dvojčitý parní stroj byl ovládán Bakerovým rozvodem. Kola hnacích a spřažených náprav byla skořepinová. Technická data: přetlak páry — 1,93 MPa, plocha roštu — 6,8 m2, výhřevná plocha kotle 358,7 m2, plocha přehřívače — 142,1 m2, 2 válce 610 x 762 mm, průměr hnacích kol — 1 956 mm, adhezní hmotnost — 107 tun, hmotnost lokomotivy a tendru — 172,3+127,1 tuny, délka lokomotivy s tendrem — 29 m, max. rychlost — 145 km/h. Zvláštností kanadských parních lokomotiv byly zcela uzavřené budky pro strojní četu. Vyžadovaly to drsné klimatické podmínky Kanady.Comments