Lokomotiva CN řady S.4


První kanadská železnice byla uvedena do provozu v roce 1836. Do roku 1923 se jednotlivé soukromé železniční společnosti sloučily a vytvořily systém Cana-dian National Railways — CN (Kanadské národní železnice). Celková délka tratí dosáhla přes 38 tisíc kilometrů. Pro rychlou nákladní dopravu na kopcovitých tratích zavedly CN celkem 500 lokomotiv typu 1'D1' Mikádo. Poslední sérii jako řadu S.4f dodal závod Cana dian Locomotive Co. v roce 1936. Byly to mohutné dvojčité lokomotivy, zcela odpovídající americkému standardu. Kotel byl vybaven spalovací komorou a varníky v topeništi a natřásacím roštem Hulson. Parní stroj měl rozvod Baker Technická data: přetlak páry — 1,85 MPa, plocha roštu — 6,5 m2, výhřevná plocha — 315,8 m2, výhřevná plocha přehřívače — 134,8 m2, 2 válce — 610x762 mm, průměr hnacích kol — 1 600 mm, adhezní hmotnost 107 tun, hmotnost lokomotivy a tendru — 154+122 tun. Lokomotivy se vytápěly uhlím. Typ 1 D1 patřil v Severní Americe mezi nejrozšířenější. Jejich maximální rychlost byla většinou 110 km/h. Proto se často používaly i v osobní dopravě.Comments