Lokomotiva BCR řady 6000


Roku 1983 byl zahájen provoz na první elektrifikované hlavní trati v Kanadě, na 129 km dlouhém úseku ve Skalnatých horách v Britské Kolumbii. Trať společnosti British Columbia Railway, vedoucí ze stanice Tacheeda do oblasti dolů Tumbler Ridge, je elektrifikována střídavým jednofázovým napětím 50 kV/60 Hz. Pro tuto trať vyrobila firma General Motors v Kanadě ve spolupráci se švédskou firmou ASEA sedm lokomotiv typu Co'Co'GF 6C. Lokomotiva má šest trakčních stejnosměrných motorů o celkovém výkonu 4 400 kW. Vyvine trvalou tažnou sílu 400 kN, při rozjezdu dokonce 605 kN a max. rychlost 90 km/h. Její hmotnost je 178 tun a délka 20,98 m. Je vybavena dvojitým tyristorovým můstkem s usměrňovači a řídicí elektronikou systému ASEA. Regulace tažné síly a rychlosti je založena na principu radaru. To umožňuje i lepší využití adheze. Lokomotiva je též vybavena elektrodynamickou brzdou. Na základě získaných zkušeností u BCR se uvažuje o použití tohoto systému i k elektrifikaci úseku Calgary—Vancouver na CPRail.Comments