Hodnosti železničářů ČSD


Vyššími hodnostmi jsou označováni pracovníci, kteří vykonávají vyšší řídící funkce a kteří kromě vlastního provozu řídí i ostatní přidružené železniční organizace. Proto některá z těchto označení nejsou na veřejnosti často vidět, obvykle jen v místech vyšších řídících úřadů nebo při zvláštních příležitostech. Vyšší hodnosti na obrázku znamenají: 11 — ředitel třetího stupně, 12 — ředitel druhého stupně, 13 — ředitel prvního stupně, 14 — vrchní ředitel druhého stupně 15 - vrchní ředitel prvního stupně, 16 — vrchní ředitel železnic druhého stupně - náčelník provozního oddílu, 17 - vrchní ředitel železnic prvního stupně - náměstek náčelníka dráhy, 18 - ústřední ředitel železnic - náčelník dr8hy. Hodnosti č. 1—15 jsou závislé na platovém zařazení, č. 16—18 na funkci. Hvězdičky č. 17 a 18 mají průměr 26 mm.Comments