Hodnosti železničářů ČSD


Hodnostní označení pracovníků železnice slouží při služebním styku k vyjádření podřízenosti a nadřízenosti a upevnění pracovní kázně. V označení se odráží výše vzdělání (tj. kvalifikace železničáře), výše služebního postavení, příslušnost k určitému služebnímu odvětví apod. Od roku 1985 bylo zavedeno u našich železničářů nové označení. Jednotlivé hodnosti jsou znázorněny na obrázku : 1 — železničář, 2 — výkonný, 3 — technik, 4 — vrchní technik, 5 — aspirant, 6 — dozorčí, 7 — vrchní dozorčí, 8 — inspektor, 9 — vrchní inspektor, 10 — ústřední inspektor. Hvězdičky na označení mají dvě velikosti. U hodnosti 1—7 mají průměr 14 mm a u hodností 8—10 mají průměr 20 mm.Comments