Hlavní návěstidla


V letech 1883 až 1890 vznikla hlavní stožárová návěstidla, která se pak dlouho používala u mnoha železničních správ. Kresba vám představuje návěstidlo A, vyráběné ve Slaném firmou Breitfeld a Daněk. Návěstidlo má dvě ramena (na kresbě ukazuje „stůj"). Horní rameno šikmo vzhůru značilo „volno", obě ramena šikmo vzhůru „vjezd do odbočky" atp. Tvary ramen se měnily, jak dokazuje kresba B. Rameno 1 je z roku 1883 a vyskytovalo se v zahraničí; 2 — představuje rameno používané u ČSD (později bylo celé červeně lemované); 3 — rameno obvyklé u Německé říšské dráhy (u nás používané v pohraničí) a 4 — rameno bavorských návěstidel (u nás také na trati Železná Ruda—Nýrsko). Kresba C ukazuje křížové návěstidlo pro oba směry. Je na společném stožáru a ukazuje „volno" pro opačný směr. Návěstidla se obsluhovala ze stanovišť pákami přes drátovody. Délka drátů se musela podle ročních období upravovat (dilatace), aby polohy ramen stále přesně odpovídaly potřebě. Také údržba návěstidel byla náročná. Spočívala v ošetřování ložisek, udržování nátěrů, aby signály byly zřetelné. V noci se na ramena lanem vedeným přes kladku umisťovaly svítilny, dříve na řepkový olej, později petrolejové, plynové a elektrické.Comments