Elektrické lokomotivy řady VL 80


Pro nákladní dopravu dodávala největší Sovětská lokomotivka v Novočerkasku 1961 dvojité stroje řady VL 80. Jezdí se s nimi na tratích eiektrizovaných střídavým proudem 25 kV, 50 Hz. Jsou to vlastně dvě čtyřnápravové lokomotivy, v nichž se proud nejprve transformuje, potom usměrňuje a pak přivádí do stejnosměrných trakčních motorů, jimiž se pohánějí dvojkolí. Transformátor každé lokomotivy má výkon 4 630 kVA a hmotnost 11,1 t. Usměrňovače lokomotiv vyráběných do roku 1964 byly rtuťové, u dalších už křemíkové. Trvalý výkon dvojité lokomotivy je 4 560 kW a hodinový 5 740 kW. Hmotnost každého dílu je 95 t, takže celá lokomotiva váží 190 t. Na sovětských železnicích jsou podmínky pro využití tažné síly takových mohutných strojů. Vozidla SŽD mají místo nárazníků a šroubovek samočinná spřáhla, která mohou přenášet až trojnásobné síly. Vlaky proto mohou dosahovat hmotnosti až kolem 10 tisíc tun i více. Ve snaze využívat výkonné lokomotivy počítají SŽD í se zrychlováním přepravy, především nákladní. Proto lokomotivy řady VL 80 dosahují nejvyšší rychlosti 95 km/h.Comments