Elektrické lokomotivy řady ČS 6


U SŽD se elektrické lokomotivy ze závodu Elektrické lokomotivy Škoda snadno poznají. Označení jejich řad je jednoduché a začíná dvěma písmeny "ČS" , což znamená čechoslovackij. Dále pokračuje chronologicky za sebou číslo řady. Mezi Leningradem a Moskvou jsou dobré podmínky pro provoz rychlých vlaků, takže již v letech 1974 a 1975 zde byly vyzkoušeny dvě nove lokomotivy znáčky Škoda. Dosáhly přes 200 km.h-1. Byly to dvojdílné lokomotivy rady ČS 200. Zkušenosti s těmito rychlými lokomotivami byly prakticky využity u dalších dvojdílných lokomotiv řady ČS 6, vyrobených v letech 1979 a 1981 pro rychlost 160 km/h. Lokomotivy měří přes spřáhlo 33,08 m, mají hmotnost 160 t a jejich osm trakčních motorů dává trvalý výkon 8 000 kW. Třicet lokomotiv řady ČS 6 zastupuje u SŽD pokrokové, velmi rychlé lokomo tivy s velkým výkonem. Na eiektrizované trati 3 kW stejnosměrného proudu představují také dobrou vizitku výrobce — Škody Plzeň.Comments