Elektrické lokomotivy řady 1042


Moderní elektrickou dopravu na rakouských železnicích, elektrizovaných trakční proudovou soustavou 15 kV, 16 2/3 Hz, představují lokomotivy Bó Bó. Před několika lety Rakouské spolkové dráhy změnily zelený nátěr těchto lokomotiv na červený. Z období šedesátých let jsou v provozu lokomotivy s jednofázovými trakčními motory, odpruženými v podvozcích. Otáčková regulace se řídí z odboček na primární straně transformátoru ve strojovně. V rámci typizace a jednotnosti trakčních motorů a jejich výměny mají lokomotivy řady 1042 hodinové výkony 3 560 kW nebo 4 000 kW (lokomotivy z roku 1963) a lokomotivy řady 1042 500 hodinový výkon 3 600 kW nebo 4 000 kW (z roku 1966) a rozdílné největší dovo-lene rychlosti. Rada 1042 smi jezdit rychlostmi až 130 km/h a řada 1042 500 až 150 km/h. Lokomotivy měří přes nárazníky 16 220 km, kola mají průměr 1 250 mm a hmotnost je 83 t. Kromě zařízení tlakové brzdy lze vlaky přibrzďovat elektrickou odporovou brzdou, kdy trakční motory vyrábějí elektrický proud a ten se mění v brzdovém odporníku v teplo. Rakouské státní dráhy — zkrátka OBB — mají dnes již modernější lokomotivy s tyristorovou regulací a dalšími moderními doplňky.Comments