Elektrická lokomotiva řady E 458.1


Závod Elektrické lokomotivy k. p. Škoda přestavěl jednu lokomotivu řady E 458.0 a později podle ní vyrobil nové lokomotivy řady E 458.1 určené především pro posun u ČSD. Je to kapotová lokomotiva s věžovou kabinou uprostřed, uloženou na dvou podvozcích. Její předností jsou dva křemíkové usměrňovače pod kapotou (jeden vždy pro dva trakční motory), řízené polovodičovými regulátory. Lokomotiva na rozdíl od řady E 458.0 nemá regulaci stykačovou a odporovou, ale plynulou, takže při rozjezdech neproměňuje část elektrické energie v teplo, a je proto úspornější. Tyto lokomotivy poznáte podle značky polovodičového ventilu na kapotě. Lokomotivy 458.1 se využívají při posunu ve stanicích (s trakčním vedením) a vypomáhají v příměstské dopravě. Mají vnější rozměry shodné s řadou E 453.0. Jejich trvalý výkon je 800 kW, hodinový 960 kW, kola mají průměr 1 050 mm, hmotnost lokomotivy je 72 t a největší rychlost 80 km/h. Barvy stroje na obrázku odpovídají roku výroby 1985.Comments