Čínská lokomotiva DHG


Německý průmysl dodával své první motorové lokomotivy především do SSSR, na popud profesora Lomonosova. I po druhé světové válce si nechaly některé státy postavit u německých firem motorové lokomotivy s nejpokrokovějšími konstrukčními novinkami. Tyto stroje byly urče ny pro SSSR, USA a jiné státy, mezi nimiž byla Čína. K předním firmám patřila lokomotivka Henschel, která vyráběla tyto pokusné podle cizího zadání konstruované lokomotivy. Dnes je jasné, že zahraničním od běratelům šlo o dokonalé poznání takto získaných lokomotiv, u nichž byly bud zakoupeny licence pro další výrobu, nebo se obešly patenty, aby se urychlili vlastní výroba. Henschelovy lokomotivy Co'Co' měly parní generátory pro vytápěni vlakových souprav. Do Číny byly dodány nejprve čtyři lokomotivy s celkovým výkonerr 2 944 kW (s hydrodynamickým přenosem výkonu), pak deset lokomotiv s výko nem 3 386 kW a nakonec 20 strojů s výkonem 3 974 kW. Hmotnosti jednotlivých sérií těchto lokomotiv se pohybovaly v hodnotách 130 až 138 tun. V Číně se údajně stavějí nové, náročné i romantické železniční tratě. Jsou fi nančně nákladné. Některé jejich parametry představují světovou špičku v že lezničním stavitelství. Pro tyto tratě si Číňané upravují dovezené lokomotivy.Comments