Uniformy železničářů z roku 1860


Dne 6. června 1839 přijela na naše území první parní lokomotiva s vlakem. Bylo to z Vídně do Břeclavi. Za měsíc, 7. července téhož roku, přijely (každá se svým vlakem) z Vídně do Brna čtyři další parní lokomotivy. Protože se železniční trati budovaly poměrně rychle, bylo možné již v dubnu 1851 cestovat z Vídně přes Břeclav, Přerov, Olomouc, Prahu, dál pak přes dnešní Děčín do Drážďan a Berlína. Začátky železniční dopravy přinášely i další novinky. Železničáři museli pracovat nejen podle nově vzniklých předpisů, ale museli být tělesně zdatní, dodržovat přísnou kázeň, aby jízda vlakem byla bezpečná. Stejně jako vojáci se i železničáři začali odlišovat od ostatních uniformou. Strojvedoucí měl ještě v roce 1860 většinou civilní oblek s kloboukem a topič obvykle obnošený oblek, protože se při práci dosti umazal. Průvodčí u vlaku a tehdejší zaměstnanci ve stanicích měli již uniformu. Na našem obrázku jsou znázorněny různé druhy uniforem, a to podle funkce, kterou železničář zastával. Písmenem A je označen staniční úředník, což tehdy byla funkce výpravčího. B je vlakvedoucí a vedle něj C stojí úředník z ředitelství drah. Má slavnostní uniformu, po boku šavli a na uzavřeném límci odpovídající služební hodnost. Na hlavě má ozdobenou tvrdou čepici ve tvaru klobouku.Comments