Umístění hlavních návěstidel u trati


Návěstidlo bylo na stožáru zakotveném v betonovém základě. Kresba znázorňuje situaci na trati ČSD. Stožáry návěstidel měly červené a bílé pruhy. To znamenalo, že šlo o návěstidla absolutní — před návěstí „stůj" musel každý vlak zastavit ještě před návěstidlem. Na kresbě A jde o vjezdové návěstidlo na jednokolejné trati a signalizuje „stůj". Kresba B představuje návěstidla pro souběžné koleje dvou jednokolejných tratí. Pravé ukazuje „volno" a platí pro pravou kolej, levé ukazuje „stůj" a platí pro levou kolej. Pro nedostatek místa mezi oběma kolejemi zde nemůže být samostatný stožár levého návěstidla, a tak projektanti umisťovali v takových případech návěstidla na tzv. krakorec. Jen výjimečně byla návěstidla na levé straně kolejí. Období výstavby těchto návěstidel dokreslují typy dvou tehdy moderních rychlíkových parních lokomotiv, vlevo (A) řady 464.0 a vpravo (B) řady 486.0. Všimněte si dřevěných sloupů — podpěr podél trati. Na nich bylo upevněno vzdušné vedení sdělovacích zařízeni, především telefonní dráty mezi stanicemi, hláskami a strážními domky.Comments