Nákladní lokomotiva řady 140


V letech 1921 a 1922 vyrobily plzeňské Škodovy závody pro rumunské státní dráhy (CFR — Cáile Ferate Románe) sto parních nákladních lokomotiv, které tehdy představovaly vydatnou pomoc. Byly moderní, na přehřátou páru a měly parní stroj o výkonu 960 kW, takže na rovině mohly vozit vlaky o hmotnosti 1 500 t rychlostí až 60 km/h. Rumunsko již tehdy těžilo dost ropy. Proto se i na těchto lokomotivách spaloval kromě uhlí střídavě také mazut. Na tendru je v horní části před uhlákem nádrž, z níž lze do hořáku v topeništi vpouštět tekutý mazut, např. na obtížných úsecích trati, tak zvyšovat výrobu páry, a tím i výkon lokomotivy. Parní válce měly vrtání 570 mm, zdvih pistů 632 mm, spřažená kola měla průměr 1 258 mm a malá kola předního běhounu 830 mm. Parní kotel měl výhřevnou plochu 183,7 m2, přehřívač páry 38,3 m2 a plocha roštu měřila 3,87 m2 Tlak páry dosahoval 1 300 kPa. Lokomotiva měla hmotnost 68 t a její plně vyzbrojený tendr 44 t. V tendru bylo 16 m3 vody, 6,3 t uhlí a 3,6 t mazutu. Lokomotivy mohly docílit největší rychlosti 60 km/h a provozovatel je označil řadou 140, což znamenalo 1 — jeden běhoun vpředu, 4 — čtyři spřažená dvojkolí a 0 — vzadu již bez běhounů. Ostatní technické údaje měly lokomotivy v Rumunsku na odlitých tabulkách umístěných po stranách budky.Comments