Nákladní lokomotiva řady 130


Při obnově železniční dopravy po první světové válce koupily Rumunské státní dráhy (CFR) r. 1921 v plzeňské lokomotivce Škoda osmdesát parních lokomotiv pro dopravu lehčích a rychlých nákladních vlaků. Měly řadu moderních konstrukčních prvků, jako přehřívač páry, sklopné roštové pole i zařízení pro ovládání samočinné pneumatické brzdy vlaku. Pro hospodárnější a snadnější provoz měly také tyto stroje kombinované vytápění kotle uhlím a mazutem. Touto úpravou se dal snadno zvyšovat výkon parního kotle, např. při jízdě do stoupání nebo pro zvýšení rychlosti a také v tunelech, aby lokomotiva méně kouřila. Oba parní válce měly vrtání 520 mm, zdvih pístů 650 mm, spřažená kola měla průměr 1 635 mm a kola předního běhounu 956 mm. Výhřevná plocha kotle měřila 128,04 m2, přehřívače 34,80 m2 a roštu 2,62 m2. Mazutový hořák byl v topeništi pod přikládacími dvířky vzadu. Tlak páry dosahoval 1 200 kPa. Lokomotiva měla hmotnost 62,9 t, největší rychlost 90 km/h a její tendr pojal 16 m3 vody, 6,3 t uhlí a 3,6 t mazutu. Plně vyzbrojený měl hmotnost 44 t. Podle uspořádání dvojkolí měly lokomotivy tohoto typu řadu 130, což CFR převzaly od francouzských drah. Parní stroj těchto rychlejších lokomotiv dával výkon asi 980 kW, takže se s nimi jezdilo i v osobní dopravě.Comments