Lokomotivy řady Pm 36


Lokomotivy řady Pm 36 byly jako proudnicové vyrobeny v polské továrně Fablok v Chrzanově. Nešlo o velkou sérii, byly vyrobeny jen dva stroje. Na světové výstavě v Paříži roku 1937 dostala lokomotiva Velkou cenu za dokonalé technické dílo. Značení polských lokomotiv bylo zajímavé. Pm 36 znamenalo: P — parowóz pospieszny (rychlíková lokomotiva), m — vyjadřovalo uspořádání dvoukolí, zde 2 C 1, tj. vpředu dva běhouny, pak tři spřažená dvojkolí a vzadu jeden běhoun, 36 — byla zkratka roku, kdy lokomotiva vznikla. Pod označením řady bylo na tabulce inventární číslo. Obě lokomotivy této řady se od sebe lišily v hmotnosti a některých parametrech. Byly dvojčité s vrtáním válců 530 mm, zdvihem pístů 700 mm, průměry hnacích a spřažených kol 2 000 mm, průměry běhounových kol vpředu 1 000 mm, vzadu 1 200 mm. Kotel měl výhřevnou plochu 198 m2, přehřívač 71,2 m2, plocha roštu 3,9 m2, tlak páry 18 000 kPa. Celková hmotnost prvního stroje 95,4 t a druhého 92,7 t. Maximální rychlost 140 km/h (první) a 120 km/h (druhý). Druhá z lokomotiv jezdila v provozu ještě dlouho po druhé světové válce.Comments