Elektrické lokomotivy řady ET 21


V Polské lidově demokratické rebublice používají PKP v elektrickém provozu trakční proudovou soustavu stejnosměrnou s napětím 3 000 V. Kromě dovozu lokomotiv z CSSR (Skoda typ E499.1) zakoupily PKP licenci sovětských Co'Co'řady VI 21 M, ktere vyrobila továrna Pafawag Vratislav. Výroba začala v roce 1957 a do konstrukce bylo vneseno mnoho polských prvků, např. zařízení tlakové brzdy Westinghouse, elektrické vytápění, soustava tahadel a narážedel atd. Údržba je tak levnejsi, nebot došlo k sjednocení prvků s ostatními typy lokomotiv na PKP. Technické údaje: dva otočné třínápravové podvozky nesou skrin lokomotivy. Ta má uprostřed strojovnu a v obou čelech kabinu strojvedoucího. Kazde dvoj-kolí v podvozcích má vlastní pohon vždy jedním trakčním motorem o převodu 85: 24. Regulace odporová, tj. při rozjezdech se podle spínacího programu zařazuji do větve odporníky, aby se snižovalo potřebné napětí pro trakční motory, úměrné otáčkám jejich kotev. Trvalý výkon 2 040 kW. hodmovy 2 400 kW. Prů-měr kol 1 250 mm. Hmotnost zvýšena balastem na 121 t. Maximmání rychlost 100 kmh.Comments