Elektrická lokomotiva řady E 469.5


Ještě v roce 1969 převládal na široko rozchodné trati z Hanisky do Užhorodu motorový provoz s lokomotivami řady T 679.5. Trať však byla elektrízována (na stejnosměrný proud, napětí 3 000 V) a objevily se na ní dvoudílné lokomotivy Škoda. Mají rozchod 1 520 mm, místo nárazníků a šroubovek jsou vybaveny samočinnými spřáhly SA 3. Každý díl lokomotivy má samostatně na čele kabinu strojvedoucího a na druhém čele jsou průchozí dveře a můstky. Jeden díl lokomotivy může samostatně těžkou vlako vou soupravu táhnout a druhý dil tlačit, případně se oba díly spojí v tažnou lokomotivu, nebo se připojují dvě dvoudílné. Lokomotivní konstrukce i její zařízení jsou velmi podobné předchozím typům lokomotiv ČSD. Podobné jsou i parametry lokomotiv: každý trakční motor má trvalý výkon 510 kW (hodinový 585 kW), hnací kola mají průměr 1 250 mm, převod je 3,11:1, největší rychlost 90 km/h, hmotnost dvoudílné lokomotivy 170 t, délka přes spřáhla 34,38 m, celkový rozvor 28,69 m. Lokomotivy mají vícenásobné řízení, takže z jedné kabiny může strojvedoucí ovládat i více lokomotiv.Comments